درباره ما


ما در کارخانه نوآوری شیراز با هدف حمایت از استارتاپ ها بستری را ایجاد نمودیم تا کارآفرینان از فرصت هم افزایی،یادگیری وشبکه سازی بهرمند شوند و با حضور دراین فضا شانس بیشتری برای رشد وجذب سرمایه مورد نیاز خود بدست آورند.

معرفی ما

alireza_samimi
علیرضا صمیمی
مدیرعامل
hossein_kamali
حسین کمالی سروستانی
مدیر اجرایی
leila_samimi
لیلا صمیمی
مدیر داخلی
amir-askari
امیر عسکری
مدیر توسعه
sogol_fouladfar
سوگل فولادفر
مدیر مالی